skip to Main Content
+372 5681 0000 info@terake.com LOGI SISSE REGISTREERU

Töögraafikutel on ajalises dimensioonis kolm vaadet

Töögraafikutel on ajalises dimensioonis kolm vaadet:
1) aastavaade
2) kuuvaade
3) päevavaade

Aastavaade  
Siin on näha kuude kaupa planeeritud tundide summa töötajate lõikes. Aastavaatest kuuvaatesse liikumiseks on tabeli ülalosas kuude nimetuse kohal silmakujulise ikooniga nupp.

Kuuvaade
Kuuvaates on näha töötaja planeeritud tööde tundide arv päevade kaupa.
Selles vaates on võimalik teha nö “hulgisisestust”, kus iga töötaja nime ees on checkbox ja tabeli all iga kuupäeva valiku tähistav checkbox. Võimalik on ka tabeli töötaja real soovitud veergudele klikates teha töötaja/kuupäev valikud – valitud ruutude taust muutub roheliseks. Valiku tühistamiseks tuleb vastavast veerust või reast valikut tähistav checkbox tühjendada (linnuke eemaldada).
Tabeli all paikneb sisestusvorm valitud töötajatele/kuupäevadele tööplaani lisamiseks. Sisestusvormis on võimalik valida töö kellaajad, töötüüp ja töö toimumise koht, vajadusel lisamärked tähistamaks töötaja puhkust(P) või haigust (H). Nupu “Salvesta valitud ajad” vajutamisel määratakse sisestus-vormis olevad valikud eelnevalt valitud töötajatele/päevadele.

Päevavaade
Päeavavaatesse saab siseneda kuuvaatest, tabeli ülaosas on selleks iga kuu-päeva juures “nimekirja” ikooniga nupp. Nupule vajutades näeb vastava päeva detaile kõikide töötajate lõikes. Tööde juures on võimalus salvestada vastav plaan töökäsuks. Töökäsk on konkreetne tööülesanne, mis vajab täitmist. Töögraafik seevastu annab infot, millal on töötaja tööl.

Töögraafiku kinnitamine
Selleks, et töögraafikust saaks arvestatud tööaeg, on vaja graafikusse lisatud tööd kinnitada. Selleks on link “Töögraafiku kinnitamine”. Selles vaates kuvatakse töögraafikusse lisatud andmed (töötajad, tööd, ajad) tabelina. Tabelist on lihtne filtreerida töötajate nime järgi, kuupäevavahemiku järgi ja kinnitamise staatuse järgi. Kinnitamiseks on vaja märkida checkbox vastaval real ja vajutada tabeli ülal olevat nuppu “Vali tööülesanne ja määra valitud graafikujärgsed tööd tehtuks”.

NB! Kui töögraafikus endas on juba tööülesanne määratud, siis määratakse ka kinnitamisel seesama tööülesanne sõltumata kinnitamise hetkel ripp-menüüst tehtud valikust. Rippmenüü valik on vajalik vaid neile töödele, mille puhul tööülesannet ei olnud graafiku tegemisel valitud.

töögraafikud
Terake veebirakendus – töögraafikud
Back To Top