skip to Main Content
+372 5681 0000 info@terake.com LOGI SISSE REGISTREERU

Töögraafikute planeerimine ja koostamine

Terake töögraafikute kuuvaate juures on võimalik määrata sisestustüüp.

Töögraafikute kuuvaate juures (kohe tabeli peal) on võimalik määrata sisestustüüp:
1) ‘Maatriks’ tüüpi valik
2) Üksikvalik
Neist esimene on senine (ja nüüd vaikimisi) olukord, kus valituks jäävad kõik töötajad ja kuupäevad kaasahaaravalt.

Üksikvaliku puhul saab nüüd töid lisada ka suvalisele töötajale suvalisele kuupäevale. Oluline on ka, et
1) Teistkordsel vajutamisel toimub valiku tühistamine (“deselect”)
2) Nupule “Kustuta valitud aegadelt” puhul toimub kustutamine ainult nendelt valitud (rohelistelt) päevadelt.

Töögraafikutes saab ühele päevale lisada mitu erinevat tööd. Selleks on salvesta nupu kohal olemas valikud:
1) Tööd salvestatakse uuena üle, eelnev (kui on olemas) kustutatakse
2) Tööd lisatakse olemasolevatele, eelnevat ei kustutata

Neist esimene on senine (ja praegu vaikimisi) valik, kus päev puhastatakse ja jääb ainult uus lisatud töö. Teise valiku puhul lisakakse uus töö juba olemasolevale.

NB! Teise valiku puhul on võimalik, et ajad hakkavad kattuma, teen praegu lahendust, kus kattumise puhul kuvatakse kogu info ja hoiatus ja kasutaja saab ise määrata, mis juhtub (kas salvestab ikkagi, kas ei salvesta või muudetakse uue lisatava salvestuse aega nii, et ei kattu eelnevaga).

Back To Top