skip to Main Content
+372 5681 0000 info@terake.com LOGI SISSE REGISTREERU

Tööde ja materjalide lisamine mitmele põllule korraga

Terake täiendused: materjalikulude arvestamise juures, tööde ja materjalide lisamise võimalus mitmele põllule korraga ja tootmise arvestamise võimalus.

Täiendused materjalikulude arvestamise juures

Materjalikulusid on võimalik nüüd lisada sõltumatult põlluraamatusse ja
materjalikulude aruandesse. See on vajalik juhul kui näiteks põlluraamatu andmed põhinevad impordil mõnest teisest põlluraamatu tarkvarast või on vajadus teha põlluraamatu andmetes parandusi, mis materjalikulu aruandes ei pea kajastuma.
 
Töö muutmise vormil on selleks materjalikulu TAB-ís lisandunud järgmised
linnukesega tähistatavad valikud:
1) Ära näita materjalikulude aruandes
2) Ära näita põlluraamatu andmetes

NB! Kõik mobiiliga sisestatavad kulud on nähtavad nii põlluraamatus kui ka materjalikulude aruandes. ÄRA NÄITA on seega (pigem erandina) kasutatav võimalus, mitte vaikeväärtus.
 
Tootmise arvestamise võimalus
Lisandunud on võimalus sisestada mitte ainult kulusid vaid ka töö tulemusi ehk toodatud koguseid. Selleks on töö muutmise vormil juures TAB nimega “Tootmine”. Sisestamine toimub analoogselt materjalikuludele. Nähtaval on kogu materjalide valik. Et toodanguks kasutatavad materjalid oleks eristatavad kulumaterjalidest, tuleks need salvestada “Muud materjalid” kategooria alla.

Tööde ja materjalide lisamise võimalus mitmele põllule korraga
Et põlluraamatut oleks võimalik lihtsamini täita, on lisandunud võimalus
valid korraga rohkem kui üks põld ja lisada neile korraga nii tööd kui ka materjalikulud.

Toimub see “Põldude admin” all. Soovitud põllud tuleb tähistada “linnukesega” ja seejärel valida lehekülje päises paiknevast menüüst
link “Tööd ja materjalid”.

Avaneb vorm, kus on näha vorm töö ja materjali lisamiseks kui ka valitud
põldude eelinfo.

Kuvatakse töö vormil näidatus kuupäevast +/- seitsme päeva ulatuses selle põlluga seotud tööd. Vaikimisi aeg vormile minnes on tänane kuupäev. Kuupäeva muutes tuleb teostatud tööde info värskendamiseks vajutada nupule “Näita töid põldude juures …”. NB! Tegemist on abistava funktsiooniga, et pakkuda ülevaadet sel perioodil juba sisestatud töödest/materjalikuludest.
Töö lisamiseks tuleb valida vormil lisaks kuupäevale ka töötaja (töö teostaja) ja töö ise (töötüüp). Nupule “Salvesta põldudele” vajutamisel salvestatakse see kombinatsioon kõikidele valimis olevatele põldudele.

Koos tööga on võimalik “hulgi” lisada ka materjalikulud. Materjalikulude
lisamiseks tuleb rippmenüüs valida materjal ja sisestada kulunorm (hektari kohta). Allpool põldude nimekirjas kuvatakse koheselt eelvaadet koguste kohta (kogus = kulunorm x põllu suurus). Nupu “Salvesta põldudele” vajutamisel salvestatakse valitud töö ja valitud kulumaterjalide kõikidele valimis olevatele põldudele.

Kui materjalikulu lisamine läks valesti, saab selle enne salvestamist ära kustutada.

Back To Top