skip to Main Content
+372 5681 0000 info@terake.com LOGI SISSE REGISTREERU

NFC-kiibi tehnoloogia tööajaarvestuseks ja tööobjektide haldamiseks

NFC-kiip tööajaarvestuseks

NFC-kiip tööajaarvestuseks ja tööobjektide haldamiseks annab võimaluse koguda infot tööobjektide külastuse, objektil teostatud tegevuste, tehnika/seadmete kasutuse kohta ning seda infot analüüsida ja edastada. Terake rakendust saab kasutada lihtsalt, vajalik on mobiiltelefon ja NFC-kiip. See tehnoloogia annab võimaluse tegevusi registreerida nii sise- kui ka välistingimustes.

NFC kasutamine on lihtne ja mugav, töötajal on vaja asetada telefon vastu NFC-kiipi ja mobiiltelefonis paiknev tarkvara aktiveerub automaatselt. Erinevatel töötajatel ja eri asukohtades on võimalik rakendus aktiveerida erinevaks eesmärgiks, näiteks rakendus panna lugema kas tööaega või kuvama raporteid. Võimalusi on palju.

Kõike mobiiltelefoniga kogutud andmeid saab lihtsalt analüüsida internetipõhises rakenduses. Lisaks sellele on võimalik antud Terake tarkvara ühildada ka teiste ettevõttes kasutusel olevate tarkvaralahendustega.

Peale selle on võimalik tarkvaraprogrammi kohandada vastavalt vajalikele funktsioonidele, mis annab lisandväärtust ja võimaldav tööjõu kasutamist tõhusamalt jälgida ja vajadusel muudatusi teha seal, kust analüüs selle vajalikkust näitab.

Tööobjektil viibimine

Terake rakenduse kõige lihtsam funktsioon on tööobjekti külastuse fikseerimine. Selle tegevuse tegemiseks, tuleb töötajal asetada oma mobiiltelefon objektil oleva NFC-kiip vastu, selle tulemusena salvestatakse töötaja viibimine antud tööobjektil koos kuupäeva ja kellaajaga. Sellisel juhul saab ühte sama asukoha NFC-kiipi kasutada mitu erinvat töötajat.

Kui NFC-kiip on kleebitud liikuvale seadmele/masinale, siis on võimalik koguda infot töötaja asukoha (GPS) kohta.

Tööülesannete täitmise raport ning tööajaarvestus

Kui töötaja registreerib end NFC-kiipi kasutades tööobjektil, siis saab ta ka lisada töö liigi ja hiljem on seda võimalik internetipõhisest tarkvarast vaadata. Raportis on ülevaade töötajast, see ülevaade sisaldab infot töötaja, tööaja ja töö tüübi kohta. Tööaja lugemise funktsioon salvestab töö lõpetamise järel töötaja tööobjektil viibimise aja lisaks siis tööobjektil viibimisele ja tööülesande täitmise raportile.

Et see funktsioon töötaks, peab töötaja tööobjektile jõudes või tööd alustades oma mobiiltelefoni asetama vastu NFC-kiipi, mille tulemusena kvatakse talle töö alustamise aeg ja see aeg tiksub seni, kuni töötaja seda tööd teeb ja pärast selle lõpetab. Iga järgnev kiibi puudutus kuvab töötajale tema tööaja ning võimaluse töö lõpetada. Peale lõpetamise valiku vajutamist on võimalus töötajale kuvada ka tööraporti vorm.

Töötamise jälgimine internetipõhises tarkvaras kuvab töötaja töötamise reaalajas. See tähendab seda, et antud funktsioon kuvab kõigi hetkel tööl olevate töötajate töötamise info ekraanil. Kuna töötajal on võimalik töö tööobjektil lõpetada vaid NFC-kiipi puudutades, siis ei saa töötaja seda teha mujal, mis omakorda annab reaalse töötegemise ülevaate.

Töötajate tööobjektide külastusi ja tegevusi saab jälgida reaalajas internetipõhises Terake veebirakenduses. Kõiki registreerimisi/töö alustamisi saab filtreerida kuupäeva, tööobjekti, töötaja või muu kriteeriumi alusel. Veebirakenduses saab määrata kasutajagruppe. See tähendab seda, et seada saab piiranguid erinevatele õigustele – töötaja saab õiguse jälgida näiteks ainult oma tööobjektil töötamist. Terake tarkvara veebirakenduses saab mugavalt hallata kõiki registreeritud NFC-kiipe ning nende funktsioone. Igale tööobjektile on võimalik lisada infot just selliselt nagu ettevõttes vaja.

Terake rakenduse kasutusvaldkonnad

Põllumajandustootmine

Toitlustusettevõtted

Kinnisvarahaldus ja puhastusteenused

Konteinerite logistika, tööaeg, planeerimine

Turvateenused

Tööstus

Tootmisprotsesside ülevaated, tööajaarvestus

Seadmete hooldus

Hoolduste teostamise fikseerimine, tööajaarvestus, logistika

Teenuse täpsed kasutusvõimalused ja lahendused loome vastavalt Sinu konkreetsetele vajadustele!

NFC-tehnoloogia kasutamine annab mitmeid eeliseid

Piisab vaid NFC-kiibist – st ei vaja eriseadmete paigaldamist tööobjektile

Töökindlus – töötab nii välistingimustes kui ka siseruumides täpselt ja kindlalt

NFC-kiipi puudutades käivitub töö automaatselt

Info edastamine toimub reaalajas

Lisavõimalused – töögraafikud, töötamise arvestus

Kui soovid veel lisainfot Terake võimaluste kohta, siis ole hea ja küsi, kirja saad mugavalt saata SIIT!

Back To Top